متن آهنگ برسم شاهین رشیدی

۲۲ مهر ۱۳۹۴
بدون نظر

متن آهنگ برسم شاهین رشیدی

تکست و متن آهنگ برسم شاهین رشیدی

متن کامل این آهنگ را در ادامه مشاهده کنید

متن آهنگ برسم شاهین رشیدی

ترانه و شعر آهنگ برسم شاهین رشیدی
تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم
نیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم
خاک شوم خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم
آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم
چون که فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم
ایمنو بیلرز شوم چونک به پایان برسم
چرخ بود جای شرف خاک بود جای تلف
باز رهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم
عالم این خاکو هوا گوهر کفر است و فنا
در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم
آن شه موزون جهان عاشقه موزون طلبد
شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم
تکست آهنگ برسم شاهین رشیدی
رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود
خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم
هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا
من همگی درد شوم تا که به درمان برسم
چون که فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم
ایمنو بیلرز شوم چونک به پایان برسم
چرخ بود جای شرف خاک بود جای تلف
باز رهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم
عالم این خاکو هوا گوهر کفر است و فنا
در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم
آن شه موزون جهان عاشقه موزون طلبد
شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم

**

متن آهنگ های دیگر شاهین رشیدی


برچسب ها

آثار دیگر این هنرمند

مطالب پیشنهادی